Oficiální stránky městské části Praha - Velká Chuchle

Oficiální stránky městské části Praha - Velká Chuchle

PRAHA
VELKÁ CHUCHLE

Povolení k vjezdu - pravidla

Povolení se vydává na kalendářní rok 2024 nebo k jednorázovému vjezdu na základě udělení výjimky.

Žádost podává osoba, která prokáže jeden z níže uvedených důvodu nebo její zplnomocněný zástupce na základě plné moci:


* Jsem vlastník / nájemce nemovitosti v lokalitě „osady Lahovská“ (viz mapa) nebo jeho rodinný příslušník
* Adresa v lokalitě „osada Lahovská“ je místem mého trvalého pobytu          
* Adresa v lokalitě „osada Lahovská“ je místem mého podnikání
* Pracuji pro Úřad MČ – Praha – Velká Chuchle
* Jsem osoba nebo subjekt vykonávající pracovní činnost na uvedeném území „osady Lahovská“ (svoz odpadu, zásilková služba a podobně)

Podkladem pro vyřízení žádosti je vyplněný formulář: 
•    žádost o jednorázový – celoroční souhlas k vjezdu 
•    listina prokazující splnění výše uvedených podmínek (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, čestné prohlášení, smlouva o dílo, výpis z obchodního rejstříku atd. …)

Žádost s dalším podkladem pro vydání povolení musí být doručena do podatelny MČ Praha – Velká Chuchle nebo zaslaná elektronicky se zaručeným el. podpisem.

Povolení k vjezdu není zpoplatněno.


Minimální lhůta pro vyřízení je 1 pracovní den, maximální 10 pracovních dnů.

Typ Název souboru Velikost
Ikona Úprava dopravního značení-2.pdf 251.24 kB
Ikona mc-velka chuchle-formular-zadost-o-souhlas-k-vjezdu-s-povolenim-mestske-casti.pdf 119.7 kB
Ikona Mapa lokality Lahovská, pro které je možné udělit souhlas k povolení vjezdu-2.pdf 141.22 kB

Městská částVelká Chuchle

Důležité sdělení