Plán rozvoje je klíčovým dokumentem, který vzniká ve spolupráci městské části, zástupců příspěvkových organizací, veřejnosti a podnikatelských subjektů. Měl by jasně definovat vizi rozvoje městské části a pomocí cílů a opatření koordinovat společenský, kulturní a hospodářský vývoj MČ Velká Chuchle.

Proč plán rozvoje?
· formuluje hlavní problémy městské části na základě jeho komplexního posouzení a navrhuje jejich řešení.
· je podkladem pro cílený a zdůvodněný rozvoj městské části, určuje priority rozvoje.
· je podkladem pro kontinuální, dlouhodobé rozhodování orgánů městské části v otázkách rozvoje.
· zvyšuje šance na získání externích finančních prostředků.

Nyní předkládáme veřejnosti první výstup, tzv. analytickou část plánu rozvoje. Ta obsahuje zhodnocení situace v městské části, charakterizuje stav a vývoj jednotlivých oblastí života v MČ, definuje hlavní problémy a jejich příčiny. Obsahuje pro každou oblast analýzu silných a slabých stránek (tzv. SWOT analýzu). Dokument naleznete na tomto odkazu: PRCH_Analyticka_cast

Budete-li mít jakékoliv náměty a připomínky k této části, podejte je laskavě pomocí formuláře: https://forms.gle/1TgiXSttpnwRtMAk8.

Děkujeme!