Úřad městské části Praha – Velká Chuchle: provoz systému Czech POINT.

Provozní doba je v době úředních hodin ÚMČ a to:
Pondělí a Středa 8:00-12:00 a 13:00-17:30
Čtvrtek 8:00-11:00

Pracoviště Czech Point (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je projekt, který má zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná zpráva. Systém poskytuje občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě a prakticky na počkání, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.

POSTUP PŘI VYDÁNÍ OVĚŘENÉHO VÝPISU
Před tím než půjdete na pracoviště Czech POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup z rejstříku se stává veřejnou listinou a žadatel nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů) za údaje takto získané.

CO VÁM CZECH POINT NABÍZÍ?
1. VÝSTUP Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Co dostanete:
Úplný nebo částečný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice
Co potřebujete vědět:
Katastrální území a číslo Listu vlastnictví, nebo katastrální území a číslo parcely, nebo katastrální území, typ budovy a číslo popisné (evidenční)
Kolik to bude stát:
100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku. Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.

2. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
Co dostanete:
Výpis z rejstříku trestů
Výpis z rejstříku trestů lze vydat pouze osobě, které se výpis týká
Co potřebujete vědět:
Musíte předložit platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem
Kolik to bude stát:
100,- Kč za podání žádosti

3. VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
Co dostanete:
Výpis z obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět:
identifikační číslo organizace (IČ)
Kolik to bude stát:
100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

4. VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
Co dostanete:
Výpis ze živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět:
identifikační číslo organizace (IČ)
Kolik to bude stát:
100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku

5. VÝPIS BODOVÉHO HODNOCENÍ OSOB
Co dostanete:
Výpis bodového hodnocení osob
Co potřebujete vědět:
Musíte předložit platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem
Kolik to bude stát:
100,- Kč za stránku

6. SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
Zažádat lze i o Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách.

7. REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MA ISOH
Co dostanete:
• registrace a vydání přístupových údajů
• změny v přiřazení provozoven uživatelským účtům
• vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům
Co potřebujete vědět:
• statutární zástupce potřebuje OP
• kontaktní osoba úředně ověřenou plnou moc + OP
Kolik to bude stát:
100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další, i započatou stránku

8. VÝPIS Z INSOLVENČNÍHO REJSTŘÍKU
Co dostanete:
výpis z insolvenčního rejstříku
Co potřebujete vědět:
• IČ organizace
• Jméno, datum narození fyzické osoby
Kolik to bude stát:
• 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další

9. DATOVÉ SCHRÁNKY
Od 1.července 2009 si mohou fyzické osoby a podnikající fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku na pracovištích Czech Point podat žádost o zřízení datové schránky. Žádost bude elektronicky předána na ministerstvo vnitra, které zašle žadatelům přístupové údaje do datové schránky poštou. První zřízení datové schránky je zdarma. Právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku a úřadům veřejné moci bude schránka zřízena automaticky ze zákona.

10. KONVERZE DOKUMENTŮ
Od 1. července pracoviště Czech Point provádí také konverzi dokumentů z elektronické do listinné podoby a naopak; správní poplatek 30,- Kč za každou započatou stránku.

Další informace na www.czechpoint.cz .