Velkoobjemové kontejnery

Velkoobjemové kontejnery pro občany jsou hrazeny z financí hl. m. Prahy. Budou přistavovány v pracovní dny pouze po dobu 4 hodin v odpoledních hodinách. Po dobu přistavení VOK bude přítomna obsluha, která bude dohlížet na správné ukládání objemného odpadu, bude vybavena fotoaparáty a veškerá jednání mimo nastavená pravidla např. zneužívání přistavených kontejnerů živnostníky a firmami, budou zdokumentována a v případě nutnosti předána Městské policii.

Žádáme občany, aby respektovali podmínky a neodkládali odpad na místě přistavení mimo dobu k tomu určenou.

Upozornění:

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro velkoobjemový občanský domovní odpad - nikoliv pro živnostníky a firmy! Jedná se především o části nábytku, podlahové krytiny (lina, koberce), kovové odpady, zdravotní keramika, zrcadla, lyže aj.
Do kontejnerů nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady - ledničky, chladící boxy, monitory, obrazovky, laky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, oleje, bioodpad, pneumatiky aj.

MHMP – odpady – nahlášení změn tel: 236 003 982, 236 003 983

Pražské služby – odvoz odpadu – urgence tel: 284 091 459

Svoz běžného komunálního odpadu

Svoz běžného komunálního odpadu je řešen prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy, níže odkaz pro on-line informace:

Jak si zařídit poplatky za svoz komunálního odpadu.