Vážený pane starosto,

sdělujeme Vám, že se nezúčastníme Zasedání zastupitelstva 16.12.2013.

Skoro každé Zasedání je spojeno s tím, že dochází k neustálému porušování jednacího řádu, především z řad veřejnosti. Býváme svědky opakovaného vykřikování, braní si slova, jak se komu zlíbí, to vše přispívá ke zmatečnosti a vytváření zbytečného napětí. I když kulturu rozpravy nectí stále stejní občané (např. p.Kozák, p.Špaňhel), myslíme si, že je pro průběh Zasedání primárně nutné tento už zavedený nešvar řešit a Zasedání zkultivovat.

Nemáme chuť v takovémto pavlačovém prostředí rozhodovat o věcech obecných, zvláště myslíme-li si, že Váš postoj ze strany předsedajícího kolikrát situaci naopak vyhrocuje.

Nehodláme ani opakovaně rozhodovat o tématech, které již byly probírány, nebo o těch, které nebyly připravené-předprojednané. Pak je nutné se k jednotlivým bodům, mnohdy bez posunu v argumentační rovině, i několikrát vracet.

Poslední dobou zjišťujeme i jistou setrvačnost v (ne)komunikaci, zvláště v tématech námi otevřených. Například ukončení povodní (oba jsme se pohybovali v nejvíce postižených oblastech) zprávou o průběhu povodní, především s vyhodnocením a pojmenováním rizik, chyb i návrhem řešení problémů, které povodeň odkryla nebo potvrdila. Dále postrádáme posun v tématu přehlednosti stavebních výkonů, které obec objednala, nebo i těch, které se provádí na nemovitostech ve správě MČ.

Tento náš krok berte jako jednu z možností, jak na výše zmíněnou nečinnost v symbolické, ale i věcné rovině reagovat.

S pozdravem Bc. Daniel Šatra

Ing.arch. David Vokurka

zastupitelé ,,Chuchelští občané,, za SZ

15.12.2013

Typ Název souboru Velikost
Ikona Stanovisko zastupitelů Bc. Šatry a Ing. arch. Vokurky k neúčasti na ZMČ 10_2013.pdf 16.93 kB