Vážení spoluobčané,

Dovolujeme si uveřejnit důvody, proč jsme se omluvili z části jednání zastupitelstva konaného dne 9.5.2011, rádi bychom předešli případným spekulacím.

1.

Pan starosta Melichar uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z jednacího řádu jednostranně, v neprospěch zastupitelů ODS, na tuto skutečnost jsme opakovaně upozorňovali již v rámci minulých jednání.

2.

Návrhy tzv. "koalice" jsou opakovaně nepřipravené, podklady na úložišti jsou nedostatečné, návrhy usnesení jsou v rozporu se zákonem. O návrzích zpravidla nelze v předloženém znění hlasovat. Předkladatelé návrhu často nemají ani základní povědomí o bodech, které předkládají - podrobněji se k jednotlivým bodům veřejně vyjádříme, jakmile obdržíme nahrávku z jednání zastupitelstva.

3.

Naše připomínky nebo podněty jsou stavěny do roviny obstrukcí. Na druhé straně jsme přímo v rámci jednání zastupitelstva veřejně vyzýváni, abychom namísto předkladatelů návrhů formulovali nebo přepracovávali jejich vlastní návrhy usnesení. Pokud tak neučiníme, jsme napadáni, že nejsme ochotni spolupracovat. Pravdou však je, že před jednáním zastupitelstva nás nikdo o připravovaných návrzích neinformuje, natož aby je konzultoval. Co se týče případné spolupráce a komunikace, k té byl starosta Melichar ochoten pouze v době, kdy mu hrozilo odvolání z funkce starosty, od té doby opět nekomunikuje. Výjimkou bylo pozvání na tzv. "pracovní poradu" bývalých a nových zastupitelů, za zavřenými dveřmi (neveřejně) a bez jakéhokoliv programu (o program jednání jsme opakovaně žádali, žádali jsme taktéž, aby se jednání konalo veřejně). Vzhledem k tomu, že žádný program "pracovní porady" předložen nebyl a jednání mělo proběhnout neveřejně, jednání jsme se nezúčastnili. Výstupy z " pracovní porady" měly být prezentovány v rámci jednání bezprostředně následujícího zastupitelstva - bohužel ani k dnešnímu dni k tomu nedošlo.

Vzhledem k tomu, že průběh minulého zastupitelstva byl opět zcela neefektivní, zastupitelé tzv. "koalice" mají jediný zájem, schválit si vše, na čem se již před zastupitelstvem svými 7 hlasy dohodli, bez ohledu na správnost a odůvodněnost předkládaných návrhů. Jakékoliv připomínky z naší strany jsou tak bezpředmětné, zastupitelé za ODS jsou stavěni do role potížistů nedůvodně zdržujících průběh jednání. Za takové situace postrádá naše účast v rámci jednání zastupitelstva jakéhokoliv smyslu.

Děkujeme za pochopení

Stanislav Fresl, Lenka Felixová, Ladislav Kadeřábek, Gabriela Dudášová