nformační systém (IS) pro veřejnost začal být budován a prostřednictvím internetové adresy www.chuchle.cz zpřístupněn veřejnosti v roce 1998. IS je průběžně aktualizován podle potřeb jednotlivých agend a legislativních změn. Hlavním účelem je zjednodušení práce úředníků a zefektivnění kontaktu s veřejností.

IS se stává z jednotlivých modulů určených pro jednotlivé agendy:

GORDIC (účetnictví, rozpočet, evidence majetku, výkaznictví, pokladna, přijaté faktury),
MISYS (Katastr nemovitostí – pro vnitřní potřebu),
MUNIS (evidence obyvatel),
CODEXIS (legislativa České republiky),
DELTAX (evidence nemovitého majetku)
EMA (evidence majetku obce),
E-SPIS (spisová služba)
a web.

Přístup k veřejnému IS je veřejnosti zajištěn prostřednictvím internetu na adrese www.chuchle.cz.

ÚMČ Praha – Velká Chuchle