VÝZVA
Městská část Praha -Velká Chuchle se sídlem Praha 5, U Skály 262/2, IČ: 00231185

v y z ý v á
zájemce k podání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na opravu vnitřních prostor bytové jednotky nacházející se v suterénu činžovního domu „Vila-Vojtěška“ U Bažantnice č.p. 264, Praha 5, Velká Chuchle

Technické podklady k výběrovému řízení č.2/2008 budou zájemcům na vyžádání zaslány, případně budou k dispozici na adrese U Skály 262/2, Velká Chuchle, stavební odbor ( kontakt tel 257 940 325 nebo mobil. 602191597, Ing. Petr Schůrek ) ve dnech Pondělí, Úterý a Středa vždy od 9:00 do 13:00 hodin. Všem zájemcům bude po předběžném telefonickém vyžádání umožněna prohlídka předmětné bytové jednotky a to po dohodě se současným uživatelem.

Uzávěrka výběrového řízení pro podání závazných návrhů je stanovena na pondělí 17. prosince 2008 v 11:00 hodin.

Závazné dokumenty

1. Řád výběrového řízení č. 2/2008
2. Přílohy
2.1. formulář „Souhlas s řádem výběrového řízení“,
2.2. formulář „Návrh na uzavření Smlouvy o dílo“,
3. Technické podklady

Výzva k podání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na vypracování technicko-ekonomické studie mimoúrovňového křížení ulice Starochuchelská s tratí ČDVýzva k předložení nabídky pro zpracování projektové dokumentace - prodloužení chodníku ul. StarochuchelskáVýzva k podání návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na zbourání domku v areálu Kazínská 8Výzva k podání návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na zbourání bývalé klempírny a garáže nacházející se na parc.č. 21, v k.ú. Velká Chuchle, Kazínská 8,Výzva k podání návrhu na uzavření Podlimitní veřejné zakázky na provedení rekonstrukce a přístavby základní školy Charlotty MasarykovéVýzva k podání cenové nabídky na uzavření Smlouvy pro poskytnutí odborné IT podpory související s provozem sítě a podporou uživatelů.Výzva na zpracování arch. studie a podání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na přístavbu pavilonu ZŠ...Výzva k podání cenové nabídky na uzavření Smlouvy o dílo na stavbu „Příjezdová komunikace Nad Závodištěm Praha 5 - Velká Chuchle“.Výzva na podání návrhu na zateplení pěti bytových domů v Praze 5, Velké Chuchli, ulici Radotínské č.p. 384 až 388“ v rámci dotace „zelená úsporámVýzva k podání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na rekonstrukci splaškové kanalizace v ulici Dubnická, Strmý vrch ve Velké ChuchliVýzva k podání návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na opravu vnitřních prostor bytové jednotky nacházející se v suterénu činžovního domu „Vila-Vojtěška“Výzva ke zpracování cenové nabídky na výměnu povrchu hřiště u ZŠVýzva ke zpracování cenové nabídky na provedení odstranění povodňových škod - úprava 1. NP pěti bytových domů "Radotínská" ve Velké ChuchliVýzva k podání nabídky v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu "Rozšíření kapacity MŠ Velká Chuchle"Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu "Demolice objektu družiny"Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu "Zhotovitel Projektové dokumentace na dostavbu školy"