Informace dle § 5 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Úřad městské části Praha – Velká Chuchle provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona:

Přestupky

Účel zpracování: řízení o přestupcích
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha – Velká Chuchle, MHMP, soudy, Policie ČR
Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

Personální a mzdová agenda

Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitelé příspěvkových organizací zřízených městskou částí, členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha – Velká Chuchle, PSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ,MHPM, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce, závodní lékař
Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

Vydávání rybářských lístků

Účel zpracování: vydávání rybářských lístků Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání rybářského lístku
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha – Velká Chuchle
Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

Hlášení pobytu obyvatel

Účel zpracování: hlášení pobytu obyvatel
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území MČ Praha – Velká Chuchle
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha – Velká Chuchle, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR
Doba uchování: 50 let

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha – Velká Chuchle
Doba uchování: 15 let

Volební seznamy

Účel zpracování: stálý seznam voličů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: občané MČ Praha – Velká Chuchle starší 18 let
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha – Velká Chuchle
Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

Volební komise

Účel zpracování: zajištění voleb
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha – Velká Chuchle
Doba uchování: 5 let

Vydávání voličských průkazů

Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha – Velká Chuchle
Doba uchování: 5 let

Evidence daní a poplatků

Účel zpracování: evidence daní a poplatků
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha – Velká Chuchle
Doba uchování: 20 let

Ověřování podpisů a listin

Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu, nebo listiny
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha – Velká Chuchle
Doba uchování: 10 let

Stavební řízení

Účel zpracování: vedení stavebního řízení
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: stavebník
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha – Velká Chuchle
Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu

Konkurzní řízení na funkci ředitele školy

Účel zpracování: realizace konkurzních řízení
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: účastníci konkurzních řízení
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha – Velká Chuchle, MHMP, ČŠI, školy
Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu

Válečné hroby a pietní místa

Účel zpracování: evidence válečných hrobů a pietních míst
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: vlastníci hrobů, pohřbení
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha – Velká Chuchle, MHMP, MO ČR
Doba uchování: stále