Žádáme občany a majitele pozemků o spolupráci s prověřením údajů Územně analytických podkladů, které naleznete na https://uap.iprpraha.cz/#/atlas. K zakreslení chyby využijte ikonku trojúhelníku s vykřičníkem "Nahlásit chybu v Atlasu" v levém dolním rohu.

Pokračujte zde


Typ Název souboru Velikost
Ikona Územně analytické podklady Hl.m. Prahy.pdf 2006.11 kB