Kostel Narození Panny Marie
Kostel je v Malé Chuchli zmíněn ve 13. století jako farní, na konci 13. století jej pražský biskup Řehoř předal Zbraslavskému klášteru, který byl s krátkou výjimkou v době husitských válek správcem kostela až do svého zrušení (1785). Do roku 1974 byl kostel ve správě farního úřadu u sv. Jakuba Většího ve Zbraslavi, dnes je spolu s kostelem sv. Jana Nepomuckého ve správě fary u kostela sv. Filipa a Jakuba v Praze - Zlíchově.
Původní románská stavba se nedochovala, vzhledem ke značnému prosakování podzemních vod byla zbořena, místo zavezeno. Současná barokní stavba pochází z roku 1774, kdy byla posvěcena opatem Zbraslavského kláštera Celestynem Stoyem. Hlavní opravy kostela probíhaly v letech 1860-1861, 1970-1971, naposledy byl kostel rekonstruován v letech 1994 - 1995.

Chuchelské lázně
Dnes již zaniklé chuchelské lázně vznikly před rokem 1729. Nejprve byly označovány podle majitelů hlavní budovy (Fuchsbad podle dr. Fuchse nebo Theodorsbad podle zbraslavského opata Theodora Schönfelda), později se ujal německý název Kuchelbad. Léčivým zdrojem přitom byl pramen s velkým množsvím uhličitanu vápenatého vyvěrající ze zdejších silurských a devonských hornin, kterému byly dokonce přisuzovány zázračné účinky. Proto byl v blízkosti prameniště v polovině 18. století umístěn reliéf Panny Marie, kolem kterého byla později vybudována grotta a místo se stalo oblíbeným cílem nemocných i poutníků. Léčení spočívalo v koupelích a pitných kůrách. V době své největší slávy sloužily v Chuchli lázeňským účelům tři budovy. Nejstarší z nich nese dnes čp. 45. Jde o pozdně barokní stavbu z 18. století s nikou Panny Marie v průčelí. Dům čp. 44 je o století mladší a je postaven přímo nad potokem. Největším lázeňským objektem je budova bývalého hostince čp. 42 z 19. století. Jeho součástí je na východní straně zajímavě pojatá zahradní terasa, kde se v závěru června 1881 uskutečnila známá "Chuchelská řež" mezi českými a německými studenty. Součástí státem chráněné památkové zóny je ještě bývalá myslivna (čp. 43) označovaná také jako "Vila Maria", kde mj. trávil léto Jaroslav Vrchlický, budova bývalé obecné školy nebo statek Bílých (čp. 4). Společně s kostelem Narození Panny Marie vytváří bývalý areál chuchelských lázní neopakovatelný genius loci Malé Chuchle, pro který byla tato část Prahy vyhlášena památkovou zónou.

Kostel sv. Jana Nepomuckého
Kostel sv. Jana Nepomuckého je dominantou městské části. V roce 1729 jej podle pověsti nechal nad Chuchlí postavit polský šlechtic, který se uzdravil ve zdejších lázních. Proto byl kostel po mnoho let místem konání pravidelných poutních slavností. Mimoto sloužil občanům Velké Chuchle. Díky své osamělé poloze uprostřed Chuchelského háje byl ve své historii několikrát vykraden a hrozilo mu i zřícení. Poslední oprava byla provedena v letech 1992 - 1993 a vyžádala si náklad 7 mil. Kč. Městská část věnovala kostelu o rok později zvon zasvěcený sv. Janu Nepomuckému.

Pacoldova vápenka
V západní části Velké Chuchle se dochovala část provozu na zpracování zdejšího vápence z 19. století jako doklad technického umu našich předků. Vápenka systému Jiřího Pacolda (1834-1907) nevyžadovala vytříděný vápenec a je ve své podobě světovým unikátem. V provozu byla až do druhé světové války. Pozdější dlouhodobé chátrání ukončila až náročná rekonstrukce financovaná v letech 2004 - 2005 z grantů Magistrátu hl. m. Prahy. Stavba je často označovaná jako "industriální socha" a je častým cílem návštěv odborníků na technické památky a architekturu. Nejen proto, že zde končí naučná stezka Barrandovské skály - Chuchelský háj, Pacoldovu vápenku vyhledávají také četní turisté.

Mgr. Tomáš Hromádka, kronikář městské části